Chuyển đến nội dung chính

Màn hình HMI Beijer EXTER

Màn hình HMI thương hiệu Beijer dòng EXTER


Một số mã hàng của EXTER thương hiệu Beijer:

EXTER K10m

160 x 32 pixels

FSTN display

160 x 32 pixels

Article number 601110201


EXTER K20m

240 x 64 pixels

FSTN display

240 x 64 pixels

Article number 601110202


EXTER K30m

240 x 64 pixels

FSTN display

240 x 64 pixels

Article number 602220102


EXTER K70

640 x 480 pixels

TFT display

6.5" TFT-LCD screen

Article number 601110026


EXTER K100

800 x 600 pixels

TFT display

10" TFT-LCD screen

Article number 602220003


EXTER T70

640 x 480 pixels

TFT display

6.5" TFT-LCD touch screen

Article number 602220024


EXTER T70-bl

640 x 480 pixels

TFT display

6.5" TFT-LCD touch screen

Article number 602220033


EXTER T70sr-bl

640 x 480 pixels

TFT display

6.5" TFT-LCD touch screen

Article number 602220027


EXTER T100

800 x 600 pixels

TFT display

10" TFT-LCD touch screen

Article number 602220135


EXTER T100-bl

800 x 600 pixels

TFT display

10" TFT-LCD touch screen

Article number 602220034


EXTER T100sr-bl

800 x 600 pixels

TFT display

10" TFT-LCD touch screen

Article number 601000064


EXTER T150

1024 x 768 pixels

TFT display

15.0" TFT-LCD touch screen

Article number 602220136


EXTER T150-bl

1024 x 768 pixels

TFT display

15.0" TFT-LCD touch screen

Article number 602220035


EXTER M70

640 x 480 pixels

TFT display

6.5" TFT-LCD screen

Article number 601000050


>> Phần mềm thiết kế giao diện HMI cho Beijer Exter:


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Màn hình HMI Beijer CIMREX

HMI dòng CIMREX hãng Beijer Một số mã màn hình Beijer CIMREX: CIMREX 5 CIMREX10 CIMREX12 CIMREX 20 CIMREX 30 CIMREX 41 CIMREX 60 CIMREX 67 CIMREX 69 CIMREX 69T CIMREX 70 CIMREX 71 CIMREX 90 CIMREX 90D Cimrex 20 Cimrex 30 Cimrex 60 Cimrex 67 Cimrex 69 Cimrex69T Cimrex 70 Cimrex 71 Cimrex 90 Cimrex 90D Cimrex 91 Cimrex 91D >> Phần mềm thiết kế giao diện HMI cho Beijer Exter:

Infomation Designer - Phần mềm lập trình HMI Beijer CIMREX và EXTER

Phần mềm thiết kế giao diện HMI cho Beijer Cimrex và Beijer Exter Phần mềm Infomation tương thích với các dòng HMI của Beijer như: CIMREX 5, CIMREX 10, CIMREX 12, CIMREX 20, CIMREX 30, CIMREX 41, CIMREX 60, CIMREX 67, CIMREX 69, CIMREX 70, CIMREX 90, CIMREX 91, ... EXTER K10m,  EXTER K20m,  EXTER K30m,  EXTER T40,  EXTER T40m,  EXTER T60,  EXTER T60m,  EXTER K70,  EXTER T70,  EXTER K100, EXTER K150, ... M70 >>  Màn hình HMI Beijer EXTER >> Màn hình HMI Beijer CIMREX

Vijeo Designer - Phần mềm thiết kế giao diện cho HMI Schneider

Phần mềm lập trình HMI Schneider Vijeo Designer