Chuyển đến nội dung chính

Infomation Designer - Phần mềm lập trình HMI Beijer CIMREX và EXTER

Phần mềm thiết kế giao diện HMI cho Beijer Cimrex và Beijer Exter
Phần mềm Infomation tương thích với các dòng HMI của Beijer như:

  • CIMREX 5, CIMREX 10, CIMREX 12, CIMREX 20, CIMREX 30, CIMREX 41, CIMREX 60, CIMREX 67, CIMREX 69, CIMREX 70, CIMREX 90, CIMREX 91, ...
  • EXTER K10m,  EXTER K20m,  EXTER K30m,  EXTER T40,  EXTER T40m,  EXTER T60,  EXTER T60m,  EXTER K70,  EXTER T70,  EXTER K100, EXTER K150, ...
  • M70


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vijeo Designer - Phần mềm thiết kế giao diện cho HMI Schneider

Phần mềm lập trình HMI Schneider Vijeo Designer

Màn hình HMI Beijer EXTER

Màn hình HMI thương hiệu Beijer dòng EXTER Một số mã hàng của EXTER thương hiệu Beijer: EXTER K10m 160 x 32 pixels FSTN display 160 x 32 pixels Article number 601110201 EXTER K20m 240 x 64 pixels FSTN display 240 x 64 pixels Article number 601110202 EXTER K30m 240 x 64 pixels FSTN display 240 x 64 pixels Article number 602220102 EXTER K70 640 x 480 pixels TFT display 6.5" TFT-LCD screen Article number 601110026 EXTER K100 800 x 600 pixels TFT display 10" TFT-LCD screen Article number 602220003 EXTER T70 640 x 480 pixels TFT display 6.5" TFT-LCD touch screen Article number 602220024 EXTER T70-bl 640 x 480 pixels TFT display 6.5" TFT-LCD touch screen Article number 602220033 EXTER T70sr-bl 640 x 480 pixels TFT display 6.5" TFT-LCD touch screen Article number 602220027 EXTER T100 800 x 600 pixels TFT display 10" TFT-LCD touch screen Article number 602220135 EXTER T100-bl 800 x 600 pixels TFT display 10" TFT-LCD touch screen Article number 602220034 EXTER